Privacy Policy

MURRA STUDIOS gaat zorgvuldig om met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en we nemen het serieus dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen vertrouwelijk en in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over de verschillende gegevens die we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.


Persoonsgegevens
MURRA STUDIOS verzamelt gegevens van bezoekers van onze website.
De volgende gegevens kunnen wij van u verwerken:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geslacht en geboortedatum;
Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons);
IP-adres en locatiegegevens (geanonimiseerd);
Gegevens over uw activiteiten op onze website;
Uw internetbrowser en apparaat type;
Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

MURRA STUDIOS verzamelt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
Het verwerken, registreren en afhandelen van inschrijvingen;
Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief;
Informatieverstrekking over onze activiteiten;
Het verwerken van sollicitaties ten behoeve van de sollicitatieprocedure;
Het verrichten van onderzoeksdoeleinden;
Om te voldoen aan onze wettelijke plichten;

Digitale nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Dit kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief of actiemail bevat een afmeldlink, waar u zich op gemakkelijke wijze mee kunt uitschrijven op ieder gewenst moment. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, via de dubbele opt-in methode. Dit houdt in, dat als u zich aanmeldt, deze aanmelding bevestigd moet worden via een naar u gestuurde e-mail. 

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Derde partijen
MURRA STUDIOS verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. BFA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sollicitanten
Wij bewaren uw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u bij ons in dienst treedt. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen over een vacature, dan vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. Onze website maakt gebruik van Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voor uw toestemming voor deze cookies hebben wij een cookiemelding geplaatst op onze website.


Doel cookies
Functionele Cookies gebruiken wij voor het goed functioneren van de website. Met Analytische Cookies worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Tracking Cookies gebruiken wij zodat wij social media plugins kunnen integreren op onze website.
Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.


Bewaren gegevens
MURRA STUDIOS bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor MURRA STUDIOS de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Ons streven is om persoonsgegevens veilig te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren.


Beveiliging
We zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we uw gegevens opslaan. We proberen er zo goed mogelijk voor te zorgen dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt dergelijke vragen of verzoeken richten aan info@murrastudios.com


Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Laatste versie: 11-01-2022


Contact
MURRA STUDIOS
info@murrastudios.com

MURRA STUDIOS IS...

Een studio die creativiteit ademt

- 45 m2 studio inclusief lichtset

- Hoge ruimte van 4 meter

- Meeting room

- In het centrum van Eindhoven

- Grote ramen en veel daglicht

- Keuken inclusief koffie!

- Stoomapparaat

- Make-up hoek

- Omkleedruimte

Studio Boeken